Postřehy ze členské schůze KŠSP 5.10.2002 v Zárybničné Lhotě

 

     Ve večerních hodinách 5.10.2002 začala letošní druhá členská schůze klubu. Jarní schůze se nesla ve jménu konfliktu způsobeného jednáním Ing. Řádka proti  MVDr. Nesvadbovi a čekali jsme, jaká "témata" se budou řešit letos. A dočkali jsme se poměrně brzy.

Po úvodních formalitách se začal projednávat rozpočet na rok 2003. Většina položek byla bez připomínek, pouze byly vzneseny připomínky k plánovaným nákladům na provoz www stránek a dotisk katalogu krycích psů, což je i vůbec největší plánovaná položka z celého rozpočtu. Laickým (i když vzhledem k tomu, že jsem "namočen" do provozu našich firemních webů i přípravy a tisku mnoha tiskovin, ne zas až tolik laickým) pohledem mi obě částky přišly také dost vysoké. Ale nejde snad ani o vlastní výši nákladů, ale o způsob, jakým se výbor klubu k připomínkám a ev. snaze o snižování těchto nákladů stavěl. Vůbec to chvílemi nevypadalo na to, že výbor hospodaří s penězi vybraných od nás, řadových členů.

Poté, co většinu členů a účastníků schůze výbor "otrávil"diskuzí kolem rozpočtu, přečetl předseda klubu p. Němec zprávu od MVDr. Nesvadby z mezinárodní konference konané letos ve Švýcarsku. Mimo jiné předseda klubu vychválil pozici českého klubu a chovatelů v Evprově. Po tomto příspěvku si vzala slovo Ing. Procházková, která předchozí slova dost zpochybnila a řekla o problémech okolo české účasti na tomto kongresu mimo jiné způsobené i již několik týdnů v kuloárech přemílaném jednání MUDr. Brodana. Vyzvala jej i ostaní představitele klubu aby se k celé věci vyjádřili. Není snad ani podstatné kde je pravda, ale to co se rozpoutalo po tomto příspěvku a v podstatě to trvalo až dokonce schůze, je skoro neuvěřitelné.

MUDr. Brodan a MVDr. Doubek předvedli v následujícím čase nádhernou hru demagogie, zdatně podporováni p. Němcem a vhodně "laickými" zdánlivě naivními připomínkami Ing. Eliáše. Předseda klubu p. Němec vhodně vedenou diskusí využíval většinu připomínek ve skrytých útocích na Ing. Procházkovou, nebo se snažil odvést pozornost jiným směrem. Předváděl i mistrné tahy s mikrofonem tak, aby se k němu Ing. Procházková moc nedostala.
Ať už je pravda kdekoliv, tak způsob jednání a útoku většiny výboru  na Ing. Procházkovou překročil nejen meze slušnosti, ale i základních zásad chování, zejména v případě chování oficiálních představitelů klubu.
MUDr. Brodan má velmi negativní pověst mezi většinou chovatelů, které jsem v letošním roce potkal. A to nejen pro "oblak" nekorektností, až podvodů (krytí, doporučování psů atd...), ale i otázka odborné způsobilosti (zkušenosti, znalosti) a v neposlední řadě i způsob chování a vyjadřování. Tyto informace jsou samozřejmě většinou zprostředkované, ale již od několika desítek chovatelů.

Výsledně  většina hlasování ukázala, že výbor a pár zpřízněných (v podstatě dva "hloučky" v sále) obvykle (resp. téměř vždy) hlasovali souhlasně, opačně, než většina "normálních členů". Jakoby se výbor "vydělil z "normálních členů" a představoval jakési samostatné tělěso mimo klub a jeho členy. I toto  o něčem svědčí a není to vysvědčení pro další dobré fungování klubu příznivé a mohlo by v nejhorším případě vést i k rozdělení klubu (i tuto myšlenku jsem po skončení schůze jižbohužel v kuloárech zaslechl).

Kubec J.
5.10.2002

Dodatek: Několik dní po schůzi jsem si od člověka, který nemá s klubem co do činění ověřil, že MVDr. Nesvadba údajný skandál vyvolaný MUDr. Brodanem a přetřásaný právě na schůzi skutečně cítí jako problém a zapůsobilo to na něj velmi negativně.. Takže zůstává otázkou, na kolik se na jeho neúčasti na klubové výstavě  podílí jeho zdravotní stav a na kolik "zdravotní stav" klubu.
Dodatek 2: Dozvěděli jsme se i další informace ze zdroje úplně mimo klub týkající se MUDr. Brodana a jeho posledních vrhů, ale vzhledem k tomu, že nemám souhlas k jejich zveřejnění mohu uvést jen tolik, že odpovídají stanovisku Ing. Procházkové z jejího příspěvku a následné diskuze na členské schůzi.

9.10.2002